Ungdomssanktion

Socialpolitiet tilbyder at varetage opgaven som koordinator for unge der idømmes ungdomssanktion.
Som ungdomskoordinator hos Socialpolitiet er man uddannet og godkendt af servicestyrelsen.
 

Ungdomssanktionens indhold:

Den unge dækkes ind i alle ungdomssanktionens 3 faser samt efterværn hvis nødvendigt. 

  1. Fase: Et indledende ophold i en sikret afdeling. (ca. 2 mdr.)
  2. Fase: Et ophold i en døgninstitution eller egnet opholdssted. (ca. 12 mdr.)
  3. Fase: En periode i ambulant regi med tilsyn af de sociale myndigheder. (ca 24 mdr.)

For socialpolitiet betyder rollen som koordinator, at vi altid sikrer helhedssynet mellem alle involverede parter, således der altid bliver arbejdet i den samme retning fra alle sider.


Ungdomssanktionen som sanktionsmulighed:

Ungdomssanktionen er et alternativ til ubetinget fængselsstraf for unge mellem 15 og 18 år, som begår alvorlig
kriminalitet. Det er en dom til en toårig struktureret og kontrolleret socialpædagoisk behandling i tre faser,
under tilsyn af de kommunalemyndigheder.
 
For yderligere information, henvendelse til:
info@socialpolitiet.dk
Telefon 22 40 19 90
 

Ultimate Web