Pædagogisk støtte i hjemmet

- § 52 stk. 3 nr. 2
 
Kommunen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.
Stk. 3. Kommunen kan iværksætte hjælp indenfor...
Nr. 2: Praktsk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.


Når en undersøgelse peger på, at pædagogisk støtte i hjemmet vil være den rette hjælp for en familie, kan Socialpolitiets Socialkonsulenter tilbyde specifikke og tilpassede støtteforløb.
 
Et forløb med pædagogisk støtte i hjemmet tager udgangspunkt i undersøgelser, som allerede foreligger og de indsatsområder, disse har vist. Undersøgelsen vil være afgørende for at vurdere, om der er behov for pædagogisk støtte eller om indsatsen skal ske som familiebehandling. Pædagogisk støtte er en god støtte i familier, hvor der er behov for direkte praktisk pædagogik i konkrete situationer. Det kan være, hvor forældrene skal: opbygge forståelse for egne handlinger, have indbygget en daglig rytme, lære at sætte mål, øve at overholde aftaler eller andet.

For at etablere nye mønstre og vaner i familien strækker et pædagogisk støtteforløb sig over en længere periode, og støttens effekt kan kun måles, såfremt der ligger tydelige og konkrete handleplaner til grund for forløbet.
 
Socialpolitiet har erfaret, at for at opnå et givtigt pædagogisk støtteforløb i en familie, skal det bunde i en grundig forudgående afklaring af familiens situation, behov og begrænsninger. På denne måde kan der sættes ind med en målrettet og struktureret indsats. En afklaring kan ske gennem en § 50-undersøgelse 

Vores støtte i hjemmet

•    Etablering af samarbejdsfundament i familien
•    Tilstedeværelse hos familien og vejledning i dagliglivet med udgangspunkt i familiens aktuelle problemstillinger
•    Etablering af konkrete mål, handlingsplaner og tydelige træningsforløb, så den pædagogiske indsats kan måles gennem evaluering af familiens udvikling
•    Statusrapport midtvejs i forløbet indeholdende evaluering og forslag til videre handleplan
•    Afslutningsrapport evt. med forslag til videre foranstaltninger i familien

Vores praktiske pædagogiske arbejde med en familie baserer sig på vores fysiske tilstedeværelse i deres daglige liv. Her går vi ind og arbejder med konkrete situationer, hvor familien har behov for at ændre mønstre, oparbejde kompetencer eller se egen situation. Dette er nødvendigt for familier, for hvem samtaler og rådgivning ikke er de rette midler. Derfor baserer vi hos Socialpolitiet i disse opgaver vores pædagogiske arbejde på handlings- og situationsorienterede metoder.
 
Vi starter der, hvor familien er, hvilket betyder, at de første mål kan være ganske små. Udover delmålene kan være vigtige for kommunen, viser vores erfaring, at tydelighed og struktur i det pædagogiske arbejde støtter familierne til at se muligheder. Dette hjælper familierne til at fastholde deres motivation i samarbejdet og til at blive bedre til det, som er svært.
Vi er hele tiden opmærksomme på at, hver enkelt familie er unik og har sin egen kultur. Derfor er støtten altid et resultat af de vilkår og betingelser, der indvirker på familien, familiens aktuelle interne problematikker og relationer samt muligheden for at skabe gode samarbejdsrelationer til familien.
 

Ultimate Web