Om Socialpolitiet

Socialpolitiet er det direkte produkt af 15 års erfaring, i socialfagligt arbejde samt udvikling og træning af
mennesker. Socialpolitiet udbyder et meget solidt og gennemtestet produkt.
Socialpolitiets metoder, teknikker og fremgangsmåder er gennemprøvede og tilpasset over en længere
årrække, hvilket selvfølgelig giver store mærkbare resultater for vores kunder.

En af Socialpolitiets store styrker, er den tværfaglige sammensætning og kompetenceudnyttelse, af vores
medarbejderes forskelligheder, i de forskellige opgaver og projekter. Vores medarbejderstab består p.t.
af følgende faggrupper: Socialrådgivere, pædagoger, terapeuter, psykolog, diætist, coach, håndværkere,
 jægersoldater, fysioterapeut, friluftsvejledere, sygeplejersker, lærere.

Socialpolitiet er primært et tilbud til kommuner, institutioner, plejefamilier samt opholdssteder.
 
Ydelserne er funderet indenfor rammerne i lov om social service.
 
Hovedparten af vore opgaver er funderet i rollen som fast kontaktperson jf. lov om social service § 52 stk. 3 nr 7
hertil kommer opgaver i form af efterværn, ungdomssanktion og enkeltmandsprojekter.
 
Vi hjælper tillige kommuner med at finde anbringelsessteder til børn og unge, der af familiemæssige eller
personlige årsager, ikke længere kan bo hjemme.

Socialpolitiet primære målgruppe er:

•  Børn/ Unge med psyko-sociale og/eller familiemæssige problemer
•  Børn/Unge som har vanskeligt ved at tilpasse sig det etablerede system
•  Børn/Unge med begyndende kriminalitets- og misbrugsproblemer
•  Børn/Unge i efterværn
•  Børn/Unge mødre og familier


 Socialpolitiet arbejder altid helhedsorienteret, hvilket i praksis betyder, at vi er det koordinerende led, som hele
tiden holder fokus på, at alle parter arbejder målrettet mod de samme mål.
 Eks. På involverede parter: den unge, familien, skole, uddannelses institution, omgangskreds, kommune,
praktikplads, fængsel, kriminalforsorgen.
 

Ultimate Web