Velkommen til Socialpolitiet

Socialpolitiet er et firma som har specialiseret sig i individuelle forløb, og støttekontakt ordninger for unge med
særlige behov. Med over 15 års erfaring i udvikling, træning, motivation og socialfagligt arbejde med unge og
voksne, samarbejder Socialpolitiet i dag med bl.a. kommuner, regioner, institutioner og virksomheder flere steder
i Danmark

Vi tilbyder:

  • At være ærlige og professionelle i vores samarbejde.
  • Handling bag vores ord.
  • At lave synlige og realistiske målsætninger fra starten.
  • At stille med dygtige, erfarne og kompetente socialkonsulenter hver gang.
  • At sørge for, at de unge selv har medindflydelse, og derved sikre en større motivation og dermed langtidsholdbare løsninger.  
  • At opsætte brugbare fleksible rammer og vilkår, i hvert projekt/forløb
  • At varetage den koordinerende rolle, og dermed altid sikre helhedssynet mellem alle involverede parter.
     (den unge, familien, omgangskredsen, kommunen, kriminalforsorgen, politiet, skolen, praktikpladsen osv.)
Ultimate Web