Fast kontaktperson for barnet eller den unge

-§ 52 stk. 3 nr. 7

Stk. 3: Kommunen kan iværksætte hjælp indenfor følgende typer af tilbud;
Nr. 7: Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien.

 
Socialpolitiet har erfaring med at tilbyde fast kontaktperson til børn og unge som opfølgning eller supplement til familiebehandlingsforløb.
 
Foranstaltningen retter sig mod situationer, hvor barnet eller den unge skønnes at have behov for en fast voksenkontakt, som barnets eller den unges familie ikke anses for at kunne opfylde. Dette oplever vi ofte i familier, hvor forældrene arbejder med familiebehandlere med ændringer i familierelationerne, men hvor processen er langvarig og derfor ikke støtter barnet i dets aktuelle udvikling og personlige liv.
 
En fast kontaktpersons opgave er at forholde sig til hele barnets/den unges situation på linie med, hvad der normalt ville være forældrenes opgave.
 
Opgaven er derfor at yde støtte på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen at læsse bekymringer over på, tale med eller blive opmundret af. Samtidig kan en fast kontaktperson stille krav til, korrigere eller om nødvendigt stoppe barnet eller den unge, hvis der udvises uacceptabel adfærd.
 
Socialpolitiet tilbyder en løsning af denne opgave, hvor vi arbejder med samtaler, tilstedeværelse og støtte omkring barnet/den unge. Der tages udgangspunkt i barnets/den unges egne oplevelser af den aktuelle situation.

Metode for fast kontaktperson for barn eller ung

Hver kontaktpersonordning er individuel og tilpasses efter barnet eller den unges behov. Socialpolitiet har erfaring med på kort tid at skabe gode tillidsforhold med børn og unge, og relationen vil altid have udgangspunkt i barnet eller den unges behov, interesser og udvikling. Eksempler på fokuspunkter kunne være:

•    Opfølgning på barnets/den unges ønsker og tanker omkring fremtiden
•    Støtte barnet/den unge i kontakt og samvær med sin familie
•    Støtte til og etablering af fællesaktiviteter som kan styrke fællesoplevelser, indtryk og relationer i familien.
•    Følge op på aftaler i familien
•    Støtte til fritidsliv og kammeratskaber
•    Praktisk støtte og hjælp til boligetablering
•    Praktisk støtte og hjælp til uddannelsesetablering
•    Støtte til etablering af sociale relationer og kontakter i fritidslivet
•    Støtte og vejledning til at barnet/den unge kan fastholde sit uddannelsesforløb
•    Personlig opbakning, vejledning, interesse og engagement i forhold til barnets eller den unges liv
 

Ultimate Web