Efterværn og bostøtte

Socialpolitiet tilbyder efterværn til unge, der efter endt anbringelse skal flytte i selvstændig bolig, eller unge der er etableret på eget værelse eller hybel og som ikke kan få hverdagen til at fungere.

Socialpolitiet støtter den unge i at få indhold og struktur i hverdagen, hvor fokus lægges på:
•    Bolig
•    Job / uddannelse
•    Økonomi
•    Praktiske gøremål som rengøring, madlavning, tøjvask m.v
•    Kost og træning
•    Fritids interesser
•    Omgangskreds
 

For yderligere information, henvendelse til:
info@socialpolitiet.dk
Telefon 22 40 19 90
 

Ultimate Web