§ 50 undersøgelse 

Socialpolitiet tilbyder praktisk bistand til gennemførelse af § 50 undersøgelser i kommunerne.
 
»Hvis det må det antages at et barn eller ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.«
 
§50 undersøgelserne er ofte første indledende afdækning af barnets eller den unges forhold. Den sættes ofte i gang på baggrund af underretninger fra skoler, institutioner eller private, der finder et barn eller en ungs forhold bekymrende.
 
Socialpolitiet tilbyder praktisk bistand til gennemførelse af §50 undersøgelser i kommunerne. Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i kommunernes egne undersøgelsesskemaer, eller de kan udføres efter model fra Socialpolitiet på baggrund af lovkrav.
 
Vores undersøgelse indeholder en kvalificeret tværfaglig afdækning af, om der foreligger problemer, der bør resultere i tiltag. Hvis det er tilfældet, er undersøgelsen grundlaget for at kunne vurdere, hvilke foranstaltninger der kan iværksættes.

Metode § 50 undersøgelse

Socialpolitiet kan begynde afdækningen af barnets eller den unges situation, når kommunen har skabt grundlag for undersøgelsen. Det vil sige, når sagsbehandleren har orienteret familien om undersøgelsens formål og omfang.
 
Udredningen sker på baggrund af dels samtaler med barnet/den unge og forældrene og dels udtalelser fra fagfolk som pædagoger, lærere, sundhedsplejerske osv., som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold.
 
Undersøgelsen afdækker følgende områder med fokus på barnets forhold:
•    Baggrund for igangsættelse af undersøgelsen
•    Barnets/den unges forhold; udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber
•    Barnets/den unges ressourcer, barnets/den unges egne vurdering på sine forhold, forældrenes vurdering samt sagsbehandler og eventuelle fagfolks vurdering
•    Forældrenes ressourcer
•    Ressourcer i barnets/den unges netværk
Undersøgelsen samles i:
•    Skriftlig faglig vurdering
•    Konklusion
•    Begrundede overvejelser om behov for støtte/hjælpeforanstaltninger
•    Forslag til handleplan

 

Ultimate Web